Trucos de Mega Man Battle Network 5: Team Protoman de Game Boy Advance

Buscador de Trucos:
Ruta de la página: Trucando.com >Game Boy Advance >M >Mega Man Battle Network 5: Team Protoman
Trucos
> Ordenador
> PlayStation 2
> PlayStation
> PlayStation Portable
> Xbox
> Dreamcast
> Megadrive
> GameCube
> Game Boy Advance
> Nintendo 64
> Game Boy Color
> Super Nintendo
> Game Boy
> Nintendo
> NintendoDS
¿Quieres que aparezcan los trucos de tu web?
Contactarnos
Game Boy Advance
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0-9

Trucos para Mega Man Battle Network 5: Team Protoman (Game Boy Advance)

Megaman Battle Netwok 5 Team Protoman - Trucos para Megaman Battle Netwok 5 Team Protoman:

[M] Must Be On
9288FE526AA3
3F9BF94D1CEA
B8164EDF6BB4

No Random Battles
4678DBDDFD21

Walk Thru Walls
B9747D4D2CBD

Invincible
8006768E6415

Infinite HP
078B6B1DD646
Quick Charge
0C0252BA6685

Full Custom Gauge
BBABDC5E79F7
10 Chips In-Battle
F2BFF48FD516

Chips do 5000 Damage
FA22778514C5
F30A5E5EB968

Cheap Chip Trader
B38B6D0C7C47

Infinite Data Gems
0768704E7025

Always Rank S
8A0ECD9C5994

Always Dark Mode
762E52DEF435

Always Full-Synchro
89D1AD210BCA
99 Regular Mem
88E1E6EA65E6

Maximum Stats
7C83F2AAA58E
04A778AB6042

Delete Enemies [Select]
8B36D55D76B5
7468D99CAD0D
0C7498B74895

Allow 30 MegaChps(Folder)
7E1E199D9A9C
Allow 30 GigaChps(Folder)
0EAFBB8C1B9E

Soul Max Charged
0E1ED99D7994

Infinite Chip(In-Battle)
F3AFDD1CF913

Empty VacuProg
FA685C9EFCC5

Infinite Oxygen
C174547BE671

Infinite Unite Turns
FA6C46DE94FD

Easy Ninja Game
F3026C0EBC09
F112E729A108

Infinite Order Pnts
7C44D39C81DD

1 Turn Liberate
FA60569FB4CD
FA7C469FB4DD

Target: 99 Phases
B11645796030

Actual: 1 Phase
C32ACE5EFD21

Have Custom E-Mods[Sel+L+R]
81F9754D242B
F358D55DF420
0C64D29E65D5
350ACB3DAD58
F358D55DF420
3CC168AE2CCE
CAAF7C8ABC9F
3C8B02B24584
C3A7342670CB
83E97E4E7822

Have all Souls
B31A8E335F00

Have Max Zenny
C2AB7CCEB86B
C2BBFECFB96B
B28FAF891F4A
B2C9648E5202
F0C5AFC9CF22
F08364CE826A

Have Max Bug Frags
0D36790D2CDD
0D26FB0C2DDD
3F488B455F24
B29BEF8D3D4B
7D83A217834E
F050C6DFE121

Have all Subchips
C1AB7C4EE863
F39BFC4FB86A
83367D1D7E51
832A5E5E3968
BA5405ADB685
F39BFC4FB86A

Have Navi Customizer
F116A721C310

Have all Navi Blocks
C178DE5FA929
75445A1EE910
7744EB0C1D39
75445A1EE910
BA87A7BCF7CF
75445A1EE910

Have Library+PA Entries
81AB5C5E6863
7E1AD19DB4CC
F340AF715798
8378DC5F7820
F8CD8E8F2B96
7E1AD19DB4CC

Have Chips in Pack:(Note 1)
Standard Chips
3C9B80B34485
7CDDC2FA69A6
0EF9F18D5687
3C9B80B34485
7CCD40FB68A6
0EF9F18D5687

Giga Chips
3C9B80B34485
7E97CBF9FDF6
83AB7E4E1B6B

Mega Chips
3C9B80B34485
75CDEB69252A
0574D81F4A11

Dark Chips
3C9B80B34485
B3D1C67AB93A
83BBFC4F1A6B

Play as Navi:(Net/Battle)
MegaMan
B1877C0E6C13
ProtoMan
C1A76C0EEC13
GyroMan
B197FE0F6D12
SearchMan
C1B7EE0FED12
NapalmMan
B1065C1E6E11
MagnetMan
C1264C1EEE11
Medi
B116DE1F6F10

Soul In-Battle:
Protoman
061EC9DD7935
FA6C46DE94FD
GyroMan
762E5BDCF834
FA6C46DE94FD
SearchMan
060E4BDC7834
FA6C46DE94FD
NapalmMan
76BFF9CDFB37
FA6C46DE94FD
MagnetMan
069FE9CD7B37
FA6C46DE94FD
Meddy
76AF7BCCFA36
FA6C46DE94FD
Colonel
068F6BCC7A36
FA6C46DE94FD
ShadowMan
F23EDD9DD915
FA6C46DE94FD
NumberMan
821ECD9D5915
FA6C46DE94FD
TomahawkMan
F22E5F9CD814
FA6C46DE94FD
KnightMan
820E4F9C5814
FA6C46DE94FD
ToadMan
F2BFFD8DDB17
FA6C46DE94FD
Chaos Soul In-Battle:
Protoman
061EC9DD7935
C193EC0F294F
3DA3624E44A3
GyroMan
762E5BDCF834
B1A37E0EA84E
3DA3624E44A3
SearchMan
060E4BDC7834
C1836E0E284E
3DA3624E44A3
NapalmMan
76BFF9CDFB37
B132DC1FAB4D
3DA3624E44A3
MagnetMan
069FE9CD7B37
C112CC1F2B4D
3DA3624E44A3
Meddy
76AF7BCCFA36
B1225E1EAA4C
3DA3624E44A3
Colonel
068F6BCC7A36
C1024E1E2A4C
3DA3624E44A3
ShadowMan
F23EDD9DD915
35B3F84F896F
3DA3624E44A3
NumberMan
821ECD9D5915
4593E84F096F
3DA3624E44A3
TomahawkMan
F22E5F9CD814
35A37A4E886E
3DA3624E44A3
KnightMan
820E4F9C5814
45836A4E086E
3DA3624E44A3
ToadMan
F2BFFD8DDB17
3532D85F8B6D
3DA3624E44A3

Navi In-Battle Modifier:
Protoman [Sel+R+Up]
3E9702925594
F27C5EDE7831
3E9702925594
061EC9DD7935
3E9702925594
7626D99CBF1D
4E6F9F62864C
67AB740EB44B

GyroMan [Sel+R+Right]
3CD942B205CC
F26C5E9E7831
3CD942B205CC
762E5BDCF834
3CD942B205CC
7626D99CBF1D
0A7FB0573A6D
07BBD41F3449

SearchMan [Sel+R+Down]
359B023A4500
F26C5E9EF831
359B023A4500
060E4BDC7834
359B023A4500
7626D99CBF1D
4313CE7F8EFA
67BBD41FB449

NapalmMan [Sel+R+Left]
3C9B0BB44984
F26C5E9E7839
3C9B0BB44984
76BFF9CDFB37
3C9B0BB44984
7626D99CBF1D
46D7AF3384D0
67BBD41FB449

MagnetMan [Sel+L+Up]
3E870292D594
828F2ECE3A7B
3E870292D594
069FE9CD7B37
3E870292D594
7626D99CBF1D
7A03CB52FEB6
07AB541E3449

Meddy [Sel+L+Right]
3CC942B285CC
F27C5E8EF831
3CC942B285CC
76AF7BCCFA36
3CC942B285CC
7626D99CBF1D
4387ED2A84F1
67AB541EB449

Colonel [Sel+L+Down]
358B023AC500
F26C5ECEF839
358B023AC500
068F6BCC7A36
358B023AC500
7626D99CBF1D
42A7F362A8F0
67AB541EB449

ShadowMan [Sel+L+Left]
3C8B0BB4C984
F27C5ECE7839
3C8B0BB4C984
F23EDD9DD915
3C8B0BB4C984
7626D99CBF1D
02DF84571041
03BBF44F346B

NumberMan [Sel+A+Up]
4EB712925594
F27C5ECE7831
4EB712925594
821ECD9D5915
4EB712925594
7626D99CBF1D
4FFF9C0F946D
63BBF44FB46B

TomahawkMan [Sel+A+Down]
45BB123A4500
F27C5E9EF839
45BB123A4500
F22E5F9CD814
45BB123A4500
7626D99CBF1D
3A97E14330D7
63BBF44FB46B

nightMan [Sel+A+Right]
4CF952B205CC
F26C5EDE7839
4CF952B205CC
820E4F9C5814
4CF952B205CC
7626D99CBF1D
FFBA7D1BDDA7
03AB744E346B

ToadMan [Sel+L+Left]
4CBB1BB44984
F26C5E8E7031
4CBB1BB44984
F2BFFD8DDB17
4CBB1BB44984
7626D99CBF1D
4747812AEAB1
63AB744EB46B

Soul In-Battle Modifier:
Protoman [Sel+R+Up]
3E9702925594
F27C5EDE7831
3E9702925594
061EC9DD7935
3E9702925594
7626D99CBF1D
02D785630C93
03BBDC5F7821

GyroMan [Sel+R+Right]
3CD942B205CC
F26C5E9E7831
3CD942B205CC
762E5BDCF834
3CD942B205CC
7626D99CBF1D
3F97E12B2CB5
63BBDC5FF821

SearchMan [Sel+R+Down]
359B023A4500
F26C5E9EF831
359B023A4500
060E4BDC7834
359B023A4500
7626D99CBF1D
4617C4378EB3
63BBDC5FF821

NapalmMan [Sel+R+Left]
3C9B0BB44984
F26C5E9E7839
3C9B0BB44984
76BFF9CDFB37
3C9B0BB44984
7626D99CBF1D
0727FA7E22B8
03AB5C5E7821

MagnetMan [Sel+L+Up]
3E870292D594
828F2ECE3A7B
3E870292D594
069FE9CD7B37
3E870292D594
7626D99CBF1D
026F90662E03
03AB5C5E7821

Meddy [Sel+L+Right]
3CC942B285CC
F27C5E8EF831
3CC942B285CC
76AF7BCCFA36
3CC942B285CC
7626D99CBF1D
4787CA7EE8F2
63AB5C5EF821

Colonel [Sel+L+Down]
358B023AC500
F26C5ECEF839
358B023AC500
068F6BCC7A36
358B023AC500
7626D99CBF1D
4A0FC952FA47
63AB5C5EF821

ShadowMan [Sel+L+Left]
3C8B0BB4C984
F27C5ECE7839
3C8B0BB4C984
F23EDD9DD915
3C8B0BB4C984
7626D99CBF1D
07BFF60F104A
07BBF40F344B

NumberMan [Sel+A+Up]
4EB712925594
F27C5ECE7831
4EB712925594
821ECD9D5915
4EB712925594
7626D99CBF1D
0B1FEF2B066E
07BBF40F344B

TomahawkMan [Sel+A+Down]
45BB123A4500
F27C5E9EF839
45BB123A4500
F22E5F9CD814
45BB123A4500
7626D99CBF1D
061FEE37064A
07BBF40F344B

KnightMan [Sel+A+Right]
4CF952B205CC
F26C5EDE7839
4CF952B205CC
820E4F9C5814
4CF952B205CC
7626D99CBF1D
47D7AA6FE49A
67BBF40FB44B

ToadMan [Sel+L+Left]
4CBB1BB44984
F26C5E8E7031
4CBB1BB44984
F2BFFD8DDB17
4CBB1BB44984
7626D99CBF1D
4A3FDA77A664
67BBF40FB44B
Note 1: Press Sel+L+R+B
Webs amigas: La Selva del Camaleón (Descargas de juegos) | Soluciones y Trucos (la Inspiración) | JuegoViejo
Este sitio web pretende ser accesible a todos los navegadores por lo que si encuentra algún problema trabajaremos para solventarlo.